ro | ru | en
Today:23.09.2021
News
About Prosecutor’s General Office
General Assembly
Superior Council of Prosecutors
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Disciplinary Board
Legislation
Information
Transparency
International Co-operation
For collaborators
Association of Veterans of the Prosecutors Office
Public Organizations
Contact information
Press Service
Links
About this site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Banulescu - Bodoni, 26
Tel.: 212-042, 212-348, 221-059,
221-335


Map
Home page

News
News
Archive
Agenda Attorney General
Ad

About Prosecutor’s General Office
Protection of citizens’ rights and freedoms through Prosecutor’s Office
Directorate of the General Prosecutor’s Office
Structure of the Prosecutor`s General Office
Organizational prosecution Moldova
History of the Prosecutor’s Office Bodies
General Prosecutors
Prosecutor’s General Museum
General Prosecutor’s presentation page
Organizational Chart of the Prosecutor’s Offices of the Republic of Moldova
Simbolurile corporative ale Procuraturii
Date cu caracter personal

General Assembly
Hotărâri
Acte aprobate/adoptate
Alegeri

Superior Council of Prosecutors
Registre
Chairman
Members
Sessions
Decisions
Activity reports
Contests
normative documents
Sessions\' minutes

Consiliul Superior al Procurorilor
Şedinţe
Preşedinte
Membrii
Procese verbale ale şedinţelor
Evaluări
Hotărâri
Raport de activitate

Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Preşedinte
Membrii
Şedinţe
Procese verbale ale şedinţei
Evaluări
Hotărâri
Raport de activitate

Disciplinary Board
Members
Meetings
Preşedinte
Raport de activitate

Legislation
Constitution of the Republic of Moldova
Parliament Decision on the estabilishment of Prosecutor’s Office
Law on Prosecution
General Prosecutor’s Rules
Regulation on the normative acts of the Prosecutor
Regulation on organization of examination appeals and Reception of the citizens in the Prosecutor’s offices
Codul de Etică
Instrucţiuni de secretariat
Regulamentul cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor

Information
Public Report of General Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova for 2006
Public Report of General Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova for 2005
Public Report of General Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova for 2004
Anticorruption Guide for the population
Anticorruption Analysis at the departmental level
Normative and informational materials
The GRECO Assessing of RM
Public Report of General Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova for 2007
National Institute of Justice
Cooperation with civil society
Raport public de activitate a Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2010
Personnel department
Raport public de activitate a Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2009
Raport public de activitate a Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2011
Revista Procuraturii

Transparency
Transparenţă decizională
Bugetul Procuraturii Generale
Achiziţii publice

International Co-operation
International activity
Duties of International Legal Assistance Department and European integration
Visits
Generalizations

For collaborators
List of literature in the library of the General Prosecutor’s office
List of electronic libraries addresses of the Republic of Moldova and Romania

Association of Veterans of the Prosecutors Office
Noutăţi
Organele de conducere
Acte normative
Măsuri de utilitate publică
Informaţii utile

Public Organizations
Association of Prosecutors of the Republic of Moldova
Association union branch of the Prosecutor’s office employees

Contact information
Contact information
Organizing audience of citizens in the General Prosecutor’s Office
Addresses and phone contact of the General Prosecutor`s Office, regional and specialized prosecutor`s Offices
Sending petition General Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova
The list of \"trusted telephones\"
Modul de depunere a plângerilor de către cetăţeni şi despre procedura de examinare a plîngerilor

Press Service
Informational Bulletin
Press about us
Date de contact

Questions and answers

Links
Websites of the General Prosecutor’s office of the CIS and Europe
List of links that contain legal information
Online Access to EU legislation

About this site

Map


News About Prosecutor’s General Office General Assembly Superior Council of Prosecutors Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Disciplinary Board Legislation Information Transparency International Co-operation For collaborators
Association of Veterans of the Prosecutors Office Public Organizations Contact information Press Service Links About this site

© 2008 Office of the prosecutor general of the Republic of Moldova

Elaboration and technical support: Special telecomunication center

Visitors’ statistic::32261732