ro | ru | en
Today:27.05.2022
News
About Prosecutor’s General Office
General Assembly
Superior Council of Prosecutors
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Disciplinary Board
Legislation
Information
Transparency
International Co-operation
For collaborators
Association of Veterans of the Prosecutors Office
Public Organizations
Contact information
The list of \"trusted telephones\"
Contact information
Modul de depunere a plângerilor de către cetăţeni şi despre procedura de examinare a plîngerilor
Organizing audience of citizens in the General Prosecutor’s Office
Addresses and phone contact of the General Prosecutor`s Office, regional and specialized prosecutor`s Offices
Sending petition General Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova
Press Service
Links
About this site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Stefan cel Mare si Sfant, 73
Tel.: 828-373, 828-377,
828-348


Contact information | Organizing audience of citizens in the General Prosecutor’s Office


INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIENȚĂ ÎN CADRUL PROCURATURII

 

Activitatea de audiență a persoanelor în Procuratură se realizează la cererea solicitantului, în corespundere cu domeniile de activitate și de competență stabilite în Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și în conformitate cu Regulamentul privind organizarea audienței persoanelor în Procuratură, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 83/8/1 din 11.11.2021.

Cererile de audiență se depun în formă scrisă, conform formularului model, iar cererile transmise la adresele poștei electronice a Procuraturii vor corespunde inclusiv condițiilor stabilite în Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, cu aplicarea semnăturii electronice pe solicitările respective.

Cererile vor conține următoarele informații :

-          date cu privire la identitatea și domiciliul solicitantului de audiență,

-          date de contact ale solicitantului de audiență,

-          motivele adresării,

-          după caz, anexe.

Nu se consideră întemeiată cererea în care necesitatea audienței este indicată ambiguu.

Recepționarea cererilor de audiență în Procuratură se efectuează în cadrul programului de lucru, la sediile subdiviziunilor structurale ale Procuraturii sau prin intermediul poștei electronice.

La înregistrarea cererii, precum și în cadrul audienței, persoanele prezintă în mod obligatoriu un act de identitate și își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Refuzul de a depune cerere privind audiența, constituie motiv pentru a nu declanșa procedura de organizare a audienței.

După înregistrarea și examinarea cererii, persoana va fi informată despre data, ora, locul și procedura de audiență sau cu privire la motivele refuzului primirii în audiență.

Organizarea și desfășurarea activității de audiență a persoanelor în Procuratură se va desfășura în limba de stat. În cazul în care persoana nu cunoaște limba de stat sau în caz de dizabilitate, în cerere se indica necesitatea asistenței unui interpret/traducător, care poate asista în cadrul audienței conform cadrului normativ în vigoare.

Modelul de cerere privind audiența în cadrul Procuraturii poate fi accesat aici.


 
 News About Prosecutor’s General Office General Assembly Superior Council of Prosecutors Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Disciplinary Board Legislation Information Transparency International Co-operation For collaborators
Association of Veterans of the Prosecutors Office Public Organizations Contact information Press Service Links About this site

© 2008 Office of the prosecutor general of the Republic of Moldova

Elaboration and technical support: Special telecomunication center

Visitors’ statistic::36229820