ro | ru | en
Astăzi:24.11.2017
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Preşedintele
Membrii
Şedinţe
Funcţii vacante
Registre
Acte normative
Hotărîri
Raport de activitate
Procese verbale ale şedinţei
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Banulescu - Bodoni, 26
Tel.: 212-042, 226-247, 225-075


Consiliul Superior al Procurorilor | PreşedinteleMESAJUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI SUPERIOR AL PROCURORILOR
CU PRILEJUL CONSTITUIRII ORGANULUI REPREZENTATIV ŞI DE AUTOADMINISTRARE A PROCURORILOR

Stimaţi colegi,

  În primul rînd, vreau să felicit procurorii Republicii Moldova pentru fermitatea şi solidaritatea cu care şi-au desemnat membrii Consiliului Superior al Procurorilor – garantul autonomiei, obiectivitătii şi imparţialităţii procurorilor.
  Astfel, a fost realizat primul pas concret pentru  asigurarea separaţiei şi echilibrului în care puterile unui stat de drept trebuie să se situeze.
  Consiliul Superior al Procurorilor este un organ reprezentativ şi de autoadministrare a procurorilor. Întru exercitarea atribuţiilor ce-i revin prin lege, Consiliul va apăra  procurorii împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenţei sau imparţialităţii acestora în înfăptuirea justiţiei, va ocroti drepturile şi libertăţile procurorilor, onoarea şi demnitatea lor în condiţiile Legii .
  Consider că, transparenţa şi publicitatea în activitatea noastră, familiarizarea publicului larg asupra deciziilor luate, oportunitatea explicării luărilor de poziţie, crearea unei imagini favorabile a Procuraturii care va activa productiv într-un sistem modern şi eficient, permit excluderea tensionărilor care pot apărea în societate.
  Totodată, sunt sigur că colaborarea constructivă şi eficientă a Consiliului Superior al Procurorilor cu conducerea Procuraturii Generale, societatea civilă,  organele de ocrotire a normelor de drept  va permite elaborarea unor concluzii bine echilibrate, pentru crearea Corpului de procurori cu înaltă cultură juridică, responsabili, imparţiali, obiectivi, principiali, exigenţi faţă de exercitarea funcţiilor, cu o reputaţie ireproşabilă, asigurînd astfel promovarea acestora în raport cu criteriile de corespundere la o funcţie sau alta, ceea ce va permite desfăşurarea unei activităţi mai eficiente.
  În calitate de Preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor, îndemn procurorii din Republica Moldova să-şi onoreze obligaţiile de serviciu, să-şi perfecţioneze nivelul profesional, iar competenţa şi perseverenţa în activitatea desfăşurată să asigure apărarea intereselor generale ale societăţii, ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

     Cu respect,

    Mircea ROȘIORU,  Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:15820332