ro | ru | en
Astăzi:18.10.2019
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Pagina de prezentare a Procurorului General
Conducerea Procuraturii
Structura Procuraturii Generale
Simbolurile corporative ale Procuraturii
Istoria organelor Procuraturii
Muzeul Procuraturii
Conducătorii Procuraturii Republicii Moldova (Procurorii Generali)
Date cu caracter personal
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Despre Procuratura Generală | Conducerea Procuraturii
Conducerea Procuraturii 
Dumitru Robu
Eduard Bulat
Mircea Roşioru
Alexandru Nichita

    

 


Dumitru ROBU
Procuror General interimar al Republicii Moldova 
(numit prin
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1232-VIII din 31 iulie 2019)

Data şi locul naşterii: 02.11.1980, oraşul Nisporeni.
Starea civilă: căsătorit, doi copii.

Experienţă profesională:
01.03.2018 - procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău;
25.07.2016 - procuror în Procuratura Anticorupţie;
24.07.2013 - procuror în Secția combatere trafic de ființe umane a Procuraturii Generale;
14.01.2008 - procuror în Procuratura de Transport;
15.05.2007 - procuror în Procuratura r-lui Floreşti;
10.07.2006 - procuror interimar în Procuratura r-lui Floreşti.

Studii:
1987 - 1998 - Şcoala medie generală nr. 1 din or. Nisporeni;
1998 - 2003 - Universitatea de Sudii Umanistice din Moldova, Facultatea Drept, specialitatea Drept.

Limbi străine: rusa, engleza.

Prin ordinul Procurorului General a fost decorat cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii” şi Medalia „Pentru serviciu impecabil” de clasa III.

 

 
Eduard BULAT

Adjunct al Procurorului General
Data, locul de naştere:
16 mai 1973, orașul Rezina.
Starea civilă: căsătorit.

Studii:
1990-1994 – Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România,
1980-1990 – Școala medie din orașul Rezina.

Formare continuă:
instruire în domeniul managementului și leadership-ului;
instruire în domeniul combaterii traficului de ființe umane;
instruire în domeniul combaterii corupției;
instruirea în domeniul combaterii spălării banilor și efectuării investigațiilor financiare paralele;
instruire în domeniul respectării și aplicării jurisprudenței CtEDO.

Activitatea profesională:
19.08.2019 – prezent – adjunct al Procurorului General
31.07.2017 – 19.08.2019 - procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția societății din cadrul Procuraturii Generale;
04.10.2010 – 31.07.2017 – procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane a Procuraturii Generale;
09.06.2010 – 04.10.2010 – procuror-șef interimar al Secției combaterea traficului de ființe umane a Procuraturii Generale;
29.05.2008 – 09.06.2010 – procuror-șef al Secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane a Procuraturii Generale;
18.10.2004 – 29.05.2008 – procuror-șef al Secției combaterea corupției a Procuraturii Anticorupție;
15.12.2003 – 18.10.2004 – procuror în Procuratura anticorupție și conducerea urmăririi penale;
21.11.2003 – 15.12.2003 – adjunct al procurorului sectorului Centru, mun. Chișinău;
08.08.2003 – 21.11.2003 – procuror în Procuratura anticorupție și conducerea urmăririi penale;
18.02.2002 – 08.08.2003 – procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii județului Chișinău;
07.11.2000 – 18.02.2002 – ajutor superior al procurorului, Procuratura județului Chișinău;
25.01.2000 – 07.11.2000 – ajutor al procurorului, Procuratura județului Chișinău;
09.11.1999 – 25.01.2000 – procuror secție, Procuratura județului Chișinău;
15.08.1997 – 09.11.1999 – procuror secție, Procuratura de circumscripție Chișinău;
21.03.1995 – 15.08.1997 – ajutor al procurorului raionului Criuleni;
29.08.1994 - 21.03.1995 – stagiar în Procuratura raionului Criuleni.

Activitatea extracurriculară:
2014 – 2019 – membru al Consiliului Institutului Național al Justiției;
2017 - 2019 – formator în cadrul Institutului Național al Justiției;
2014 – 2019 – membru al Comisiei de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului;
2016 – 2019 – membru al Consiliului Asociației procurorilor;
2008 – 2017 - secretar al Consiliului coordonator de pe lângă Procurorul General al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe umane;
2008 – 2017 - reprezentant al Procuraturii Generale la activitățile organizate de comunitatea anti-trafic din Republica Moldova.

Limbi străine: rusa, engleza.

Distincții, stimulări:
Distincția de stat Medalia „Meritul Civic”;
Crucea „Pentru merit”, clasa I;
Crucea „Pentru merit”, clasa II;
Medalia „Pentru cooperare”;
Medalia „Pentru Serviciu impecabil” de clasa a III-a.

 

 


Mircea ROȘIORU

Adjunct al Procurorului General
Data, locul de naştere:
17 iulie 1979, satul Bardar, raionul Ialoveni.
Starea civilă:
căsătorit, doi copii.

Studii:
2007 – 2008 –
Universitatea de Stat din Moldova (Diplomă de master nr. 60810100269);
1996 – 2000 -
Universitatea din Oradea, România, Facultatea Ştiinţe Juridice (Diploma de licenţă nr. 9130 din 12.09.2002);
1986 – 1996 -
Şcoala medie de cultură generală, s. Bardar, r-nul Ialoveni.

Activitatea profesională:
09 martie 2017 - prezent -
adjunct al Procurorului General.
01 august 2016 - 09 martie 2017 -
procuror-şef interimar al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.
17 ianuarie 2014 –
ales Preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 4 ani.
septembrie 2010 – 31 iulie 2016
- procuror, şef al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.
iunie 2010 – septembrie 2010 -
procuror, şef interimar al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.
20 ianuarie 2010 –
ales Preşedinte al Colegiului de calificare de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 4 ani.
februarie 2009 – iunie 2010 -
procuror, şef interimar al Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.
octombrie 2008 – februarie 2009 - procuror, şef-adjunct al Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale;
noiembrie 2007 – octombrie 2008 - procuror, şef interimar al Serviciului coordonare, organizare şi control a Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale;
octombrie 2006 – noiembrie 2007 -
procuror în Serviciul reprezentare a învinuirii în Curtea de Apel Chişinău a Secţiei judiciar-penale din cadrul Procuraturii Generale;
noiembrie 2004 – octombrie 2006 - procuror în Procuratura Anticorupţie, iniţial – Serviciul judiciar, ulterior - Serviciul investigaţii anticorupţie;
08 august 2001 – octombrie 2004 -
ajutor-interimar al procurorului judeţului Lăpuşna, ajutor al procurorului judeţului Lăpuşna, ajutor superior al procurorului judeţului Lăpuşna şi procuror în Procuratura raionului Hînceşti.

Activitatea extracurriculară:
ianuarie 2017 -
preşedinte al Comisiei de stat pentru examenul de masterat la specialitatea „Drept” a Universităţii de Stat din Moldova.
11 august 2016 - membru delegat din partea Consiliului Superior al Procurorilor în Consiliul de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate, pentru un mandat de 5 ani.
04 - 19 iunie 2015 -
preşedinte al Comisiei de stat pentru examenul de licenţă la specialitatea „Drept” a Universităţii de Stat din Moldova.
20 august 2014 - prezent –
membru delegat din partea Consiliului Superior al Procurorilor în Comisia de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului.
02 – 30 iunie 2014 -
preşedinte al Comisiei de stat pentru examenul de licenţă la specialitatea „Drept” a Universităţii de Stat din Moldova.
27 martie 2014 - prezent -
expert guvernamental al Republicii Moldova, supleant, în Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei (Ordinul MAEIE nr. 238-b-42 din 27.03.2014).
17 - 29 martie 2014 -
preşedinte al Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de procuror din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.
05 martie 2014 –
membru al Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept (Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1022-VII din 05.03.2014).
18 - 26 martie 2013 -
preşedinte al Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de procuror din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.
martie 2009 şi martie 2010 -
membru al Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.

Limbi străine: franceza, rusa. 

Alexandru NICHITA

Adjunct al Procurorului General
Data, locul de naştere:
24 iulie 1973, satul Peresecina, raionul Orhei.
Starea civilă: căsătorit, doi copii.

Studii:
2015 - 2016 –
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Diplomă de master),
1992 - 1996 – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, România, Facultatea de Drept,
1988 - 1992 – Colegiul Politehnic mun. Bălţi,
1980 - 1988 – Şcoala medie din com. Peresecina, r-ul Orhei.

Activitatea profesională:
13.08.2019 – prezent –
adjunct al Procurorului General
24 iulie 2017 – 13 august 2019 - procuror, şef al Direcţiei politici, reforme şi protecţia societăţii din cadrul Procuraturii Generale;
01.08.2016 – 24.07.2017 - procuror, şef–interimar al Direcţiei politici, reforme şi protecţia societăţii  din cadrul Procuraturii Generale;
12 februarie 2014 – 31 iulie 2016 - procuror, şef–interimar  al Direcţiei Investigaţii Generale a Procuraturii Generale;
27 septembrie 2010 – 11 februarie 2014 - procuror, şef al Secţiei investigaţii financiar–economice din cadrul Procuraturii Generale;
12 decembrie 2007 – 26 septembrie 2010 - procuror, şef–adjunct al Secţiei investigaţii financiar–economice din cadrul Procuraturii Generale;
21 august 2006 – 11 decembrie 2007 - procuror, adjunct al procurorului sect. Buiucani
;
10 iunie 2002 – 20 august 2006 -
procuror în Secţia investigaţii financiar–economice a Procuraturii Generale;
11 septembrie 1996 – 09 iunie 2002 - ajutor interimar în Procuratura mun. Chişinău, procuror de secţie în Procuratura mun. Chişinău, procuror superior de secţie în Procuratura mun. Chişinău.

Activitatea extracurriculară:
27 mai 2016 –
prezent - membru al Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor;
18 martie 2015 – 30 iulie 2015 - preşedinte al Grupului de lucru pentru elaborarea Codului de etică al procurorului (Ordinul PG nr. 10/36 din 18.03.2015);
22 ianuarie 2014 – 27 mai 2016 - preşedinte al Colegiului disciplinar;
2011 – 2017 - membru Consiliului interdepartamental de cooperare între Curtea de Conturi şi organele de drept (Ordin Interdepartamental nr. 205/50/384/193/128/4/23);
2015 – membru al Comisiei de admitere la Institutul Naţional al Justiţiei;
noiembrie 2014 - membru al grupului de lucru pentru realizarea acţiunilor Pilonului II al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei (Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 388 din 16.09.2014);
2014 - membru al Comisiei pentru examenele de absolvire a candidaţilor la funcţiile de procuror şi judecător, în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.

Limbi străine: rusa, engleza.

Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor de serviciu, prin ordinele Procurorului General i-au fost aplicate măsuri de încurajare, inclusiv, acordarea gradului de clasificare înainte de termen, decorat cu Insigna de piept "Eminent al Procuraturii", medalia "Pentru seviciu impecabil" de clasa III şi Crucea "Pentru Merit" clasa II.

 

 
La începutLa începutNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:22917563