ro | ru | en
Astăzi:08.12.2022
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Harta site-lui
Pagina de start

Noutăţi
Noutăţi
Аrhivă
Agenda Procurorului General
Anunţ

Despre Procuratura Generală
Apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor realizată de Procuratură
Structura Procuraturii Generale
Structura Sistemului Procuraturii
Organigrama organelor Procuraturii Republicii Moldova
Istoria sistemului Procuraturii
Conducătorii Procuraturii Republicii Moldova (Procurorii Generali)
Muzeul Procuraturii
Pagina de prezentare a Procurorului General
Organigrama Procuraturii Generale
Simbolurile corporative ale Procuraturii
Conducerea Procuraturii Generale

Adunarea Generală a procurorilor
Hotărâri
Acte aprobate/adoptate
Alegeri

Consiliul Superior al Procurorilor
Registru
Membrii
Preşedintele
Şedinţe
Hotărâri
Raport de activitate
Funcţii vacante
Acte normative
Procese verbale ale şedinţei

Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Şedinţe
Preşedinte
Membrii
Procese verbale ale şedinţelor
Evaluări
Hotărâri
Raport de activitate

Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Preşedinte
Membrii
Şedinţe
Procese verbale ale şedinţei
Evaluări
Hotărâri
Raport de activitate

Colegiul de disciplină şi etică
Membrii
Şedinţe
Preşedinte
Raport de activitate

Acte normative
Constituţia Republicii Moldova
Hotărîrea privind aprobarea numărului de personal al Procuraturii
Legea cu privire la procuratură
Regulamentul Procuraturii
Regulamentul privind actele normative ale Procuraturii
Regulamentul cu privire la examinarea adresărilor şi organizarea audienţei cetăţenilor în organele Procuraturii
Codul de Etică
Instrucţiuni de secretariat
Regulamentul cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor

Informaţii
Raport public de activitate a Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2006
Planuri şi programe ale Procuraturii Republicii Moldova
Rapoarte publice de activitate a Procuraturii Republicii Moldova
Ghid anticorupţional pentru populaţie
Contracararea corupţiei
Materiale cu caracter normativ
Evaluarea RM la GRECO
Raport public de activitate a Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2007
Institutul Naţional al Justiţiei
Cooperarea cu societatea civilă
Raport public de activitate a Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2010
Secţia resurse umane
Raport public de activitate a Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2009
Raport public de activitate a Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2011
Revista Procuraturii

Transparenţa
Transparenţă decizională
Bugetul Procuraturii Generale
Achiziţii publice

Cooperarea internaţională
Asistenţă juridică internaţională
Secţia protocol, cooperare internaţională şi integrare Europeană
Vizite
Generalizări

Pentru colaboratori
Lista literaturii din fondul bibliotecii Procuraturii Generale
Lista adreselor electronice a bibliotecilor Republicii Moldova şi României

Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Noutăţi
Organele de conducere
Acte normative
Măsuri de utilitate publică
Informaţii utile

Organizaţii obşteşti
Asociaţia procurorilor Republicii Moldova
Asociaţia sindicală ramurală a angajaţilor procuraturii Republicii Moldova

Informaţii de contact
Informaţii de contact
Organizarea audienţei cetăţenilor în Procuratura Generală
Adresele şi telefoanele de contact ale Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate
Expedierea petiţiei Procurorului General al Republicii Moldova
Lista „telefoanelor de încredere”
Modul de depunere a plângerilor de către cetăţeni şi despre procedura de examinare a plîngerilor

Relaţii publice
Buletin informativ
Presa despre noi
Date de contact

Întrebări şi răspunsuri

Link-uri
Site-le Procuraturilor Generale din CSI şi Europa
Lista link-urilor, care conţin informaţia juridică
Accesarea online a legislatiei UE

Despre site

Harta site-lui


Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:40912763