ro | ru | en
Astăzi:21.05.2018
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Banulescu - Bodoni, 26
Tel.: 212-042, 226-247, 225-075


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă
   
Încă un judecător lipsit de imunitate la demersul Procurorului General

Procurorul General, Eduard Harunjen, a primit astăzi acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la pornirea urmăririi penale şi tragerea la răspundere penală a unui judecător de la Judecătoria Militară pentru pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei uni sentinţe contrare legii, soldată cu urmări grave (art.307 alin.(2) Cod penal). 

În fapt, în toamna anului 2016, examinînd o procedură de revizuire a procesului penal în privinţa unei persoane, condamnate în anul 2000 pentru atitudine neglijentă faţă de serviciu şi pentru care fusese anterior amnistiat, respectivul magistrat a dispus, în mod eronat, încetarea procesului penal. De notat că, revizuirea hotărîrii de încetare a procesului penal a avut loc contrar limitelor legale a termenelor de prescripţie a incriminării, care expirase încă acum 9 ani.

În consecinţă, potrivit acestei sentinţe, persoana dată ar putea fi exonerată de plata despăgubirilor, puse în sarcina sa conform hotărîrii judecătoreşti civile, care a fost executată parţial. 
Odată cu eliberarea acordului de către CSM, Procurorul General urmează să pornească în privinţa judecătorului urmărirea penală şi să dispună efectuarea tuturor acţiunilor procesuale care se impun pentru cercetarea completă şi obiectivă a cazului.

Pentru această infracţiune, norma penală prevede închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. 

Potrivit Procurorului General, Eduard Harunjen, în paralel, în conformitate cu prevederile procesual-penale, Procuratura Generală examinează şi acţiunile pretins ilegale ale procurorilor care au iniţiat procedura de revizuire şi au participat la judecarea acesteia în instanţa de judecată.

Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:17104822