ro | ru | en
Astăzi:20.02.2019
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Banulescu - Bodoni, 26
Tel.: 212-042, 226-247, 225-075


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă
   
Activitatea procurorilor la realizarea politicii penale în stat

În cursul anului 2017 procurorii au exercitat şi condus urmărirea penală pe 57313 cauze penale, din care, în 25818 de cazuri urmărirea penală a fost finalizată. 

În total, procurorii au deferit justiţiei 15141 de cauze penale privind comiterea a 16755 infracţiuni de către 17628 persoane, inclusiv:
- 4286 - infracţiuni contra patrimoniului;
- 1276 - încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere;
- 929 - circulaţia ilegală a drogurilor;
- 890 – huliganism;
- 362 - infracţiuni contra justiţiei;
- 183 – violuri;
- 171 cazuri de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale şi sănătăţii;
- 139 – omucideri intenţionate;
- 111 - contrabanda şi eschivarea de la achitarea plăţilor vamale;
- 72 - evaziuni fiscale şi infracţiuni financiar-bancare;
- 5972 - alte categorii de infracţiuni.

În procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei au fost deferite justiţiei 526 de cauze penale. 

Au fost dispuse soluții de scoatere de sub urmărire penală, încetare și clasare a cauzei penale în 10288 de cauze penale, inclusiv în 5644 - din lipsa faptului sau elementelor infracţiunii, 2439 - în legătură cu împăcarea părţilor şi retragerea plîngerii prealabile, 450 - în baza actului de amnistie şi 1755 cauze din alte motive de nereabilitare.

Unul dintre criteriile de bază care indică asupra calităţii şi legalităţii activităţii de urmărire penală este numărul sentinţelor de achitare. Astfel, anul trecut, a scăzut numărul persoanelor achitate de către instanţele de judecată, sentinţe de acest gen fiind emise în privinţa a 218 persoane, faţă de 314 persoane achitate în anul 2016.

Procuratura Generală în permanenţă orientează şi monitorizează activitatea organelor de urmarire penală şi, implicit, procurorii la asigurarea respectării legislaţiei procesual-penale în strictă conformitate cu standardele prevăzute de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cu precădere, a celor vizînd art.2 (dreptul la viaţă), art.3 (interzicerea torturii), art.5 (dreptul la libertate şi la siguranţă), art.6 (dreptul la un proces echitabil, inclusiv prin prisma respectării termenului rezonabil la efectuarea investigaţiilor de urmărire penală) şi art.8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), astfel încît să fie evitate prejudicierea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor şi riscurile condamnării Republicii Moldova la CtEDO.

Raportul integral al activităţii desfăşurate de procurori în cursul anului 2017 va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a Procurorilor şi publicat pe site-ul instituţiei.

Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:20136817