ro | ru | en
Astăzi:22.01.2019
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Banulescu - Bodoni, 26
Tel.: 212-042, 226-247, 225-075


Noutăţi | Noutăţi
În atenția societății civile!

La 27 martie 2018 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs public pentru selectarea membrului în Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor din rândul reprezentanților societății civile.

Până la data de 21 aprilie 2018, la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor au fost depuse pentru participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru-reprezentant al societății civile în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, dosarele următorilor candidați (CV-urile candidaților și scrisorile de motivare, se anexează):
-    Aliona Chisari-Rurak
-    Svetlana Raskatova
-    Radu Bușilă
-    Alexandru Mariț

Dosare respinse ale candidaților nu au fost.

Potrivit pct.11.10 al Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, după depunerea actelor de către candidați, pe pagina web oficială a Consiliului se publică lista persoanelor care au depus dosarul complet, Curriculum Vitae și scrisoarea de motivare a candidatului. În termen de 5 zile lucrătoare, persoanele interesate pot prezenta Consiliului, în scris, informații despre activitatea profesională a candidaților.

În baza prevederilor citate supra ale Regulamentului, invităm societatea civilă să prezinte orice informații relevante despre activitatea profesională a candidaților. Informațiile pot fi prezentate pe suport de hârtie la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun.Chișinău, str.Bănulescu-Bodoni 26) sau la adresa de e-mail: csp@procuratura.md.

Termenul limită de depunere a informațiilor - 4 mai 2018.

P.S. Consiliul atenționează că este posibil ca în rezultatul multiplicării, calitatea unor documente din anexă publicată să fi suferit.

Aparatul Consiliului Superior al ProcurorilorNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:19826976