ro | ru | en
Astăzi:20.02.2019
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Banulescu - Bodoni, 26
Tel.: 212-042, 226-247, 225-075


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Dosare penale digitalizate de procurori în proporţie de 100%

Circa 42 de mii de cauze penale au fost digitalizate de procurori în decursul unui an de la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Urmărirea peală: E-dosar”.

Cifrele vizează cauzele penale, iniţiate începând cu 1 iulie 2017. Anume începând cu această dată, prin Ordinul Procurorului General, Eduard Harunjen, toţi procurorii, consultanţii şi specialiştii organelor procuraturii introduc zilnic informaţii despre acţiunile şi activităţile întreprinse în cadrul materialelor şi dosarelor penale.

Potrivit datelor actualizate la ziua de astăzi, procurorii au digitalizat 41.960 de cauze penale, precum şi 176.604 acte procesuale, prejudiciul cauzat intereselor persoanelor şi ale statului prin comiterea crimelor, conform actelor de sesizare, fiind cifrat la peste 19,1 miliarde de lei.

Dosarul electronic al urmăririi penale asigură diferite niveluri de acces securizat la date şi permite procurorilor să gestioneze mai eficient dosarele penale şi să genereze statistici precise şi rapoarte, prin automatizarea procedurilor şi proceselor interne. Software-ul acoperă toate etapele urmăririi penale, exercitate sau conduse de procuror, care oferă acces la date în timp real, reducând astfel întârzierile în luarea deciziilor referitoare la cauza penală şi exclude posibilitatea unor eventuale pierderi sau substituiri ale materalelor din dosare. 

Instrumentul a fost elaborat de compania estoniană „Andmevara”, specializată în soluţii informatice pentru instituţii publice de divers rang. Dezvoltarea şi implementarea sistemului (componentele software şi hardware), se estimează la circa 95 mii de dolari SUA, în acest scop fiind utilizate mijloace ale bugetului instituţional din contul suportului pentru reforma justiţiei, acordat de către Uniunea Europeană.
Pe viitor, Sistemul se va integra cu modulele informaţionale ale celorlalte organe de drept şi autorităţi publice centrale, iar un Grup de lucru, creat printr-un ordin interdepartamental, urmează să eficientizeze eforturile în vederea realizării acestei acţiuni.

Formarea Sistemului informaţional integrat al organelor de drept derivă din Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei şi urmează să creeze, dezvolte şi asigure interoperabilitatea sistemelor informaţionale: Urmărirea penală: E-dosar; Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi altor instrumente relevante din sistemul justiţiei; e-Executare; e-Notariat; e-Arest; e-Probaţiune; e-Licenţe; Registrul electronic al procurilor; Registrul persoanelor autorizate; Registrul de stat al actelor de stare civilă; e-Organizaţii etc.

Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:20136539