ro | ru | en
Astăzi:25.01.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Procuratura anunţă despre apariţia propriei Reviste

În preajma sărbătorii profesionale, Procuratura Generală anunţă despre apariţia primului număr al „Revistei Procuraturii Republicii Moldova”.

Cu o ritmicitate trimestrială, publicaţia va pune la dispoziţia procurorilor, dar şi a tuturor profesioniştilor lumii juridice, un preţios instrument de informare, oferind un consistent volum de: studii, analize, opinii, comentarii, cercetări, sinteze, legislaţie şi jurisprudenţă, acoperind toate domeniile de activitate şi materiile de drept. 

Proiectul, care este realizat de Procuratura Generală, în parteneriat cu Consiliul Europei, s-a născut din dorinţa de a oferi oamenilor legii posibilitatea de cunoaştere şi studiere atât a performanţelor, cât şi problematicilor procurorilor la aplicarea legii, care au generat practici neunitare, cu posibilităţi de soluţionare a acestora. 

Reieşind din atribuţiile conferite de legiuitor, după reformarea instituţională, una din sarcinile Procuraturii constă în elaborarea şi implementarea politicii penale în stat. Zilnic sunt elaborate şi expediate procurorilor teritoriali şi specializaţi studii şi recomandări metodice, care se vor regăsi şi în paginile revistei. Vom oferi publicului larg posibilitatea de a „simţi pulsul” activităţii noastre, pentru a se informa, din prima sursă, despre noutăţile, problemele, soluţiile, tendinţele şi evoluţiile legislaţiei şi practicilor procesual-penale.

Chiar dacă publicaţia se adresează procurorilor, iar materialele vor fi elaborate, în mare parte, de către procurori, echipa de redaţie încurajează şi autori din afara sistemului procuraturii: cadre didactice din învăţământul juridic superior, practicieni din varii domenii ale dreptului să-şi împărtăşească opiniile cu privire la experienţele instituţionale, articole de doctrină, precum şi alte subiecte de actualitate juridică.
Totodată, ne-am călăuzit şi de dorinţa de a lansa o platformă de dezbatere a unor teme care să ajute la înţelegerea mecanismelor de acţiune, a procedurilor şi reglementărilor în diferite probleme, atât din perspectiva legislaţiei naţionale, cât şi a celor internaţionale, cu precădere europene. 

Potrivit Procurorului General, Eduard Harunjen: „Acest lucru a devenit cu atât mai necesar acum, când statul nostru practic deţine întâietatea la numărul de jurişti per cap de locuitor, dar nu dispune de o platformă reală de dezbateri pentru această tagmă de profesionişti, care, cu siguranţă, au ce spune. O platformă, care va deveni o alternativă a acelui val de postări manipulatorii, lansate sub „umbrela libertăţii de exprimare”, a criticilor nefondate şi neconstructive, tentativelor de dezinformare a publicului, practicat intens de unii pe reţelele de socializare. Există o zicală: „Unde-s doi jurişti, sunt trei păreri.” Din această perspectivă, ne dorim să le oferim oamenilor legii posibilitatea de a polemiza, într-o manieră profesionistă, constructivă şi argumentată, asupra problemelor de actualitate, iar colectivul de redacţie le va valorifica în mod corespunzător.” 

Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:24242921