ro | ru | en
Astăzi:23.05.2019
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă
   

Peste 16 mii de inculpaţi trimişi în judecată anul trecut de procurori


Cei 647 de procurori din toată ţara au exercitat şi condus, în anul 2018, urmărirea penală pe 51943 de dosare, din care, în 22940 de cazuri urmărirea penală a fost finalizată. 

În total, procurorii au deferit justiţiei 14794 de cauze penale în privinţa a 16681 de persoane implicate în comiterea a 16337 infracţiuni, inclusiv:
 
- 3886 - infracţiuni contra patrimoniului;
- 1246 - încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere;
- 1120 - circulaţia ilegală a drogurilor;
- 865 – huliganism;
- 293 - infracţiuni contra justiţiei;
- 252 – corupere şi trafic de influenţă;
- 167 – violuri;
- 145 - vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale şi sănătăţii;
- 104 – omucideri intenţionate;
- 93 - contrabanda;
- 70 – abuz şi exces de putere;
- 35 - evaziuni fiscale şi infracţiuni financiar-bancare;
- 6074 - alte categorii de infracţiuni.
 
În procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei au fost deferite justiţiei 315 de cauze penale. 

Soluții de scoatere de sub urmărire penală, încetare şi clasare au fost dispuse în 8055 de cauze penale, inclusiv, în 4805 - din lipsa elementelor infracţiunii, 1906 - în legătură cu împăcarea părţilor şi retragerea plângerii prealabile, 178 - în baza actului de amnistie şi 1166 cauze din alte motive de nereabilitare.

Unul din criteriile de bază care indică asupra calităţii şi legalităţii activităţii de urmărire penală este numărul redus al sentinţelor de achitare. Astfel, din numărul total de 12376 de sentinţe pronunţate în anul 2018 în privinţa a 13900 de persoane, în doar 1,8 la sută din cazuri au fost emise sentinţe de achitare.

Procuratura Generală în permanenţă orientează şi monitorizează activitatea organelor de urmarire penală şi, implicit, procurorii la asigurarea respectării legislaţiei procesual-penale în strictă conformitate cu standardele prevăzute de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cu precădere, a celor vizând art.2 (dreptul la viaţă), art.3 (interzicerea torturii), art.5 (dreptul la libertate şi la siguranţă), art.6 (dreptul la un proces echitabil, inclusiv prin prisma respectării termenului rezonabil la efectuarea investigaţiilor de urmărire penală) şi art.8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), astfel încât să fie evitate prejudicierea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor şi riscurile condamnării Republicii Moldova la CtEDO.
Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:21109026