ro | ru | en
Astăzi:18.09.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

Procuratura Anticorupție anunță despre terminarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond cauza penală de învinuire în privința membrilor Consiliului de administrare al Băncii Sociale și altor persoane terțe, pentru încălcare intenționată a regulilor de creditare în circumstanțe agravante.

În cadrul urmăririi penale, prin probele administrate s-a stabilit că în perioada anului 2013, un grup de persoane din conducerea Băncii Sociale, acționând în interese proprii, dar și a societății pe care o reprezentau, urmărind scopul principal de asigurare a continuității funcționării societății ca instituție financiară, pentru finalizarea procesului de înstrăinare concertată a acțiunilor deținute unor terțe persoane și implicit, a scopului de obținere a beneficiilor proprii, au elaborat și realizat o schemă infracțională de redresare artificială a situației financiare a instituției, constată prin actele Băncii Naționale a Moldovei, prin încălcarea intenționată a reglementărilor interne ale procesului de creditare, dar și instituite prin actele normative.

Potrivit materialelor cauzei penale, membrii Consiliului unanim și ilegal au decis acordarea unei companii, un credit integral în mărime de 68 000 000 lei, pentru utilizarea în scopul procurării de către compania respectivă a terenurilor și imobilele fabricii, amplasate în mun. Chișinău, ipotecate în favoarea băncii de către o altă companie, la un preț artificial majorat, pentru a fi suficient la acoperirea unui număr cât mai mare de credite neperformante acordate anterior ultimei.

În perioada ulterioară, compania practic nu a efectuat careva plăți pentru rambursarea creditului acordat, fiind stinsă doar o parte a creditului în rezultatul vânzării de către bancă a bunurilor ipotecate (gajate) cu suma de 28 114 249,86 lei, fapt prin care a fost cauzat băncii un prejudiciu în proporții deosebit de mari în sumă de 48 800 773,14 lei.

Acțiunile descrise au avut loc concomitent cu eliberarea în aceleași condiții a unui alt credit în sumă de 52 000 000 lei unei alte companii, pentru utilizarea în scopul procurării unui utilaj pentru producerea sticlei cu fider, care de facto nu exista, de la o altă companie implicată și în primul caz. Prin urmare, mimarea procesului de acordare a creditului bancar companiei a avut drept scop, ca mijloacele financiare încasate de către compania de la care s-a achiziționat sticla de fider, să fie direcționate pentru stingerea unor credite acordate anterior de instituția financiară altor două companii: (1) suma de 38 305 232; (2)suma de 8 419 017 lei, dar și însăși companiei - suma de 5 275 751 lei. Ulterior însă, compania ce a primit creditul nu a efectuat careva plăți pentru rambursarea acestuia, fiind cauzat băncii un prejudiciu în proporții deosebit de mari în sumă de 66 873 116 lei.

Mai mult decât atât, în scopul de a remunera gestionarul de facto al companiilor, pentru participarea la comiterea acțiunilor ilegale descrise mai sus, i-a fost acordat un credit cu încălcarea regulilor de creditare în sumă de 10 000 000 lei, pe un termen de 12 luni, cu o dobândă de 15% anual, precum că pentru completarea mijloacelor circulante. Sumă însușită și utilizată prin intermediul companiilor controlate de el, fără a rambursa careva sume băncii, cauzând băncii prejudicii în proporții deosebit de mari în valoare totală de 11 195 834,55 lei.

Astfel, prin acțiunile intenționate, prin acordarea creditelor, cu încălcarea intenționată a regulilor de creditare și normelor de prudență financiară, a fost cauzate instituției financiare, daune în proporţii deosebit de mari în valoare totală de 126 869 723,69 lei.

Prin urmare, statut de inculpat au 6 persoane. Printre aceștia se numără: președintele Consiliului de administrare al Băncii, vicepreședintele Consiliului de administrare al Băncii, trei membri ai Consiliului de administrare al Băncii, cât și administratorul companiei ce a beneficiat de credit.

De menționat, că procurorii pe parcursul urmăririi penale au aplicat sechestre pe bunurile învinuiților în sumă totală de 3 208 854 lei.

Dacă vor fi găsiți culpabili, în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 239 alin.(2) lit.a) Cod penal al Republicii Moldova aceștia riscă amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al Procuraturii AnticorupțieNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:27086674