ro | ru | en
Astăzi:19.09.2019
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă
   
CEDO: autorităţile Republicii Moldova au acţionat cu diligenţă

În contextul aniversării a 70 de ani de la fondarea Consiliului Europei, sub egida Oficiului Consiliului Europei la Chișinău și Institutului Național al Justiției, ieri, la Chişinău s-a desfășurat Conferința internațională dedicată articolului 5 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale „Dreptul la libertate și la siguranță”.

Evenimentul a reunit experți ai Consiliului Europei, exponenți ai școlilor de «magistratură» din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Federația Rusă, Georgia, Republica Moldova, România și Ucraina, precum și reprezentanți ai societății civile și ai altor organizații regionale și internaționale. Procuratura Republicii Moldova a fost reprezentată de o delegaţie, condusă de adjunctul Procurorului General.

Prin acest eveniment, organizatorii au dorit să crească nivelul de înțelegere a principiilor care stau la baza prevederilor articolului 5 al CEDO, a interpretării acestora de către Curtea Europeană, precum și conștientizarea punctelor sensibile, întâlnite de către reprezentanții sistemului de drept, la implementarea efectivă a principiilor date.

În cadrul sesiunilor plenare s-a discutat despre principiile-cheie ale dreptului la libertate și la siguranță, aplicate în context regional, metodologia și constatările preliminare referitoare la cercetarea privind aplicarea arestului preventiv în Republica Moldova, iar în cadrul atelierelor de lucru, participanții au identificat noi provocări și posibile soluții în implementarea eficientă și calitativă a prevederilor conveţiei la nivel național și regional.

Raportate la starea de lucruri din alte state, informațiile oficiale, de ordin statistic, oferite de către reprezentanții instituțiilor de stat din Republica Moldova, din perspectiva respectării prevederilor articolului 5 din Convenție, atît pe dimensiunea cadrului legal național, cît și a implementării acestuia, au fost apreciate în aspect calitativ.

Astfel, conform statisticilor oficiale deținute de Procuratura Generală, în anul 2018 au fost reţinute 3363 persoane (4410 în anul 2017). Din acestea, din lipsa temeiurilor de a priva în continuare persoana de libertate, au fost eliberate 1771 persoane (1980 în anul 2017). 

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a 1936 persoane (2843 în anul 2017). 

Din numărul total al persoanelor reţinute, au fost arestate preventiv 1592 persoane sau 47,3 la sută (2430 în anul 2017). 

Procurorii au contestat cu recurs 79 încheieri prin care judecătorii de instrucție au respins demersurile de arestare preventivă, dintre care au fost admise 10 contestații sau 12,65 la sută din recursuri.

La rândul ei, partea apărării a contestat cu recurs doar 393 încheieri sau fiecare al patrulea mandat de arestare preventivă, dintre care au fost admise 17 contestații sau 4,32 la sută.

Notăm că, în anul 2018 în republică au fost săvârşite 32035 infracţiuni, din ele 7125 fiind infracţiuni grave, deosebit şi excepţional de grave, pentru care legea penală prevede sancţiuni de până la 12 ani închisoare şi detenţiune pe viaţă.

Studiul efectuat a evidenţiat că, din totalitatea persoanelor arestate preventiv în anul 2018:
- 153 persoane au fost învinuite de comiterea infracțiunilor excepțional de grave (pentru care legea prevede sancţiunea – detenţiune pe viaţă);
- 427 persoane de săvârşirea infracțiunilor deosebit de grave (pentru care legea prevede pedepse cu închisoarea pe un termen ce depăşeşete 12 ani);
- 872 persoane de comiterea infracțiunilor grave (pentru care legea prevede până la 12 ani închisoare).

În ultimii 5 ani și jumătate, Curtea Europeană a fost sesizată cu aproximativ 300 de cereri în care a fost invocată încălcarea articolului 5 din Convenție, din ele, circa 80% fiind respinse, or Curtea a constatat că autoritățile Republicii Moldova au acționat cu diligența necesară și în corespundere cu rigorile normei precitate.

În acelaşi timp, în ultimii trei ani, Curtea Europeană a constatat încălcarea art.5 din Convenţie, urmare a motivării insuficiente a încheierilor de arestare preventivă şi prelungire a acestora, în 4 cazuri. 

Amintim că, în ultima perioadă, subiectul arestării preventive a devenit obiect al multiplelor discuţii publice, generate, sub diferite aspecte, de către Uniunea Avocaţilor şi unele organizaţii neguvernamentale.

Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:22523316