ro | ru | en
Astăzi:17.10.2019
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
Comunicat de presă

La 20 iunie curent, Departamentul de Stat al SUA a prezentat Raportul privind traficul de persoane umane, ediția 2019 (Trafficking in Persons Report/TIP), emis anual, în care sunt reflectate și evaluate măsurile întreprinse de 190 state, printre care și a Republicii Moldova, în prevenirea și combaterea a unuia din cele mai periculoase fenomene infracționale transfrontaliere, numit și sclavia modernă.
Potrivit concluziilor expuse în Raport, autoritățile naționale ale Republicii Moldova au depus eforturi impunătoare pentru atingerea standardelor în vederea combaterii definitive a traficului de persoane, din care considerente țara noastră a fost clasată pe poziția TIER 2 .
Comparativ cu alte state europene, Republica Moldova în evaluarea prezentată este la același nivel cu Germania, Italia, Danemarca, Polonia, Grecia, Irlanda, Lituania ș.a. și cu o treaptă mai sus decât România, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina ș.a.
În Raport a fost remarcat cazul de exploatare a copiilor de către directorul unei instituții de învățământ din Chișinău, investigarea căreia s-a soldat cu condamnarea vinovaților la pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 17 ani și cu încasarea în folosul părții vătămate a prejudiciului în mărime de 800.000 lei.
La fel, a fost apreciat rezultatul urmăririi penale în cazul implicării în exploatarea prin muncă a unor persoane de către un inspector de muncă, în speță, diferirea justiției a cauzei în termeni restrânși și aplicarea sechestrelor în vederea asigurării recuperării prejudiciilor cauzate părților vătămate
De menționat că, evaluând activitatea pe domeniu pentru I-ul semestru al anului 2019, au fost înregistrate 50 infracţiuni de trafic de fiinţe umane (în perioada analogică a anului precedent 71) și 18 infracţiuni de trafic de copii (în perioada analogică a anului precedent 10), adică o reducere comparativ cu perioada anului precedent.
În context, Raportul conține și unele recomandări care vor servi repere în activitatea organelor Procuraturii la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, inclusiv prin continuarea executării „Planului operaţional al Procuraturii în vederea executării Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023”.
Descrierea situației din Republica Moldova la capitolul acțiunilor de contracarare a fenomenului TFU poate fi accesată în Raportul TIP 2019 (complet - aici).Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:22912836