ro | ru | en
Astăzi:11.12.2019
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă
   
Un nou format al dialogului Procuraturii cu partenerii americani

Procurorul General interimar, Dumitru Robu, a avut, astăzi, o primă întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Excelenţa Sa, Domnul Dereck J. Hogan.

Întâlnirea a avut loc la sediul Procuraturii Generale, unde Ambasadorul a venit însoţit de Timothy Buckley, Directorul Secţiei justiţie penală şi aplicarea legii; Kurt Finley, ofiţerul pentru Securitate Regionala; Kevin Lanigan, Consilier Superior Justiţie, Secţia justiţie penală si aplicarea legii şi Radu Foltea, Concilier Juridic, Secţia justiţie penală şi aplicarea legii la Ambasada SUA.

Din partea instituţiei, la întrevedere au mai participat: Mircea Roşioru, adjunct al Procurorului General; Eduard Bulat, procuror-şef al Secţiei avizare şi propuneri de legiferare a Procuraturii Generale; Eduard Varzar, procuror-şef interimar al Procuraturii Anticorupţie şi Oxana Ţurcanu, şefa Aparatului Procuraturii Generale.

Dumitru Robu a subliniat atenţia pe care Procuratura Republicii Moldova o acordă relaţiilor cu colegii americani, exprimându-şi certitudinea că, paşii care urmează a fi înfăptuiţi pe viitor, vor amplifica procesul de colaborare bilaterală în domeniile de interes comun.

Excelenţa Sa, Domnul Dereck J. Hogan a fost familiarizat cu priorităţile pe care Procurorul General interimar le urmăreşte în reformarea instituţională, bazate pe principiile de depolitizare, independenţă, autonomie şi eficientizare structurală, precum şi eforturile care sunt depuse pentru a ajusta activitatea Procuraturii Republicii Moldova la rigorile şi standardele internaţionale. 

În cadrul dialogului, Ambasadorul a afirmat, că urmăreşte cu interes şi nu este indiferent faţă de evoluţiile şi transformările din domeniul justiţiei, cu precădere din sistemul Procuraturii Republicii Moldova, reiterând disponibilitatea autorităţilor americane de a susţine plenar eforturile şi viziunile novatoare de reformă, enunţate de Procurorul General interimar al Republicii Moldova.

Abasadorul Dereck J. Hogan a menţionat că dialogul între cele două instituţii trebuie aşezat pe o bază constructivă, modernă şi transparentă, în concordanţă cu realităţile timpului, având loc un schimb consistent de păreri referitor la promovarea proiectelor comune, cu impact la nivelul reformei instituţionale şi a reformei de drept pe ansamblu.

Participanţii la eveniment au pledat pentru aprofundarea dialogului în vederea protejării drepturilor şi intereselor cetăţenilor statelor pe care le reprezintă.

Secţia relaţii publice a Procuraturii GeneraleNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:23705412