ro | ru | en
Astăzi:27.11.2022
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Motivul pentru care denunțul PDM privind pretinsa uzurpare a puterii de stat de către actuala guvernare nu a putut fi admis spre examinare de către Procuratura Generală

Cu referire la reacţia Partidului Democrat din Moldova şi comunicatul de presă tirajat în sursele mass-media întitulat „Procuratura Generală refuză să pornească urmărire penală pentru faptul uzurpării puterii de stat de către actuala guvernare”,  instituţia Procuraturii consideră necesare următoarele precizări:

Pe 16 august 2019, la Procuratura Generală a fost înregistrat un demers, imprimat pe file cu antetul Parlamentului Republici Moldova, cu semnăturile a 21 deputaţi, membri ai fracţiunii Partidului Democrat, întitulat „Denunț penal cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.339 din Codul penal al Republicii Moldova – uzurparea puterii de stat”, prin care a fost solicitată:

  • pornirea urmăririi penale pe faptul uzurpării puterii de stat în perioada 8-15 iunie 2019 de către Președintele Republicii Moldova Igor Dodon, Prim-ministrul Maia Sandu, ministrul afacerilor interne, Andrei Năstase şi alţi membri ai Guvernului Sandu, dar și de către deputații fracțiunilor PSRM, PAS și PPDA;
  • întreprinderea tuturor măsurilor de urmărire penală necesare în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate.
Denunțul PDM nu corespunde cerinţelor de formă şi conţinut, prevăzute de Codul de procedură penală

Procuratura, în calitate de entitate publică, care contribuie la respectarea ordinii de drept, efectuarea justiţiei, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei şi ale societăţii, asigură ca orice plângere penală sau denunţ adresat organelor Procuraturii să fie examinat prin prisma corespunderii rigorilor legale privind condițiile de formă și conținut, prevăzute de art. 263 din Codul de procedură penală.

Astfel, demersul cu semnăturile a 21 deputaţi PDM nu se încadrează în cerințele alin. (3) și (7) din art. 263 al Codului de procedură penală și anume:
  • denunţul nu cuprinde elementele obligatorii precum numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului (documentul conţine doar semnăturile persoanelor);
  • nu conține preavizul cu privire la avertizarea denunțătorului de răspunderea pe care o poartă în cazul în care denunţul este intenţionat calomnios, conform prevederilor alin. (7) din art. 263 din Codul de procedură penală şi art. 311 din Codul penal;
  • din conținutul denunțului nu rezultă care ar fi consecința prejudiciabilă a faptei pretins infracționale – element indispensabil pentru a proba existența bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunii și a decide pornirea urmăririi penale în conformitate cu art.274 din Codul de procedură penală.
Deputații semnatari ai denunțului sunt în drept să facă uz de opțiunile legale disponibile
Prin răspunsurile adresate fiecăruia din cei 21 deputaţi PDM (semnatari ai denunţului), le-a fost explicat dreptul de a face uz de următoarele opțiuni:
  • să depună denunț scris, care să corespundă cerințelor art.263 alin.(3) și (7) din Codul de procedură penală; sau
  • să se prezinte la Procuratură, pentru a face denunţ verbal, în condițiile alin. (5) art. 263 din Codul de procedură penală.
Prin urmare, Procuratura consideră distorsionată poziţia PDM enunţată în comunicatul de presă şi asigură societatea că va da curs examinării oricăror denunţuri despre comiterea sau pregătirea de comitere a infracţiunilor în cazul conformării şi corespunderii conţinutului acestora formei şi rigorilor stabilite în Codul de procedură penală.

Unul din cele 21 răspunsuri expediate semnatarilor de către Procuratura Generală:

Secţia relaţii publice a Procuraturii GeneraleNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:40631964