ro | ru | en
Astăzi:06.06.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă
   
Întrevederea Procurorului General cu Grupul ad-hoc al Consiliului Europei

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a avut, în seara zilei de ieri, o întrevedere cu delegația Grupului ad-hoc de experți ai Consiliului Europei privind reforma justiției din Republica Moldova, condusă de Christos Giakoumopoulos, Director General al Directoratului General pentru Drepturile Omului și Statul de Drept.

Vizita oaspeților europeni la Procuratura Generală se circumscrie interesului și necesității promovării reformelor în domeniul justiției din Republica Moldova.

În mod special, părțile au evocat necesitatea elaborării unei noi Strategii de Reformare a Sectorului Justiției, care să fie dorită de către actorii sectorului vizat și care, în mod prioritar, să vizeze evaluarea judecătorilor și procurorilor, implementarea recomandărilor formulate în raportul de evaluare aferent rundei a IV-a, adoptat de GRECO, dar și rundei a V-a a Comitetului MONEYVAL.

În mod aparte, discuțiile s-au axat pe importanța implicării active a tuturor părților interesate la etapa de elaborare a proiectelor menționate, cu antrenarea profesioniștilor integri, dar și a societății civile.

Acest lucru va asigura un veritabil cadru de dezbateri publice și va evidenţia soluţii de durată cu privire la îmbunătăţirea activităţii celor care concură la înfăptuirea justiţiei, efectele căreia vor fi resimțite la nivelul întregii societăți.

Doar în aceste condiții, potrivit participanților la eveniment, va putea fi asigurat un cadru legislativ și instituțional adecvat sarcinilor și statutului Procuraturii într-un stat modern de drept.

Procurorul General a evidențiat determinarea pentru menţinerea şi accelerarea eforturilor de modernizare a Procuraturii Republicii Moldova, avansând în identificarea noilor domenii de interacţiune şi colaborare cu partenerii externi de dezvoltare.

Procuratura GeneralăNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:25788439