ro | ru | en
Astăzi:05.06.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă
   
Revedere importantă: veteranii Procuraturii s-au întâlnit cu Procurorul General

În preajma sărbătorii profesionale, Procurorul General, Alexandr Stoianoglo a avut o întrevedere cu membrii Asociației Veteranilor Procuraturii din Republica Moldova.

În cadrul Adunării Generale anuale a Asociației Veteranilor Procuraturii – structură apolitică, de utilitate publica, a fost făcut bilanțul activității desfășurate pe parcursul anului trecut, trasate noi obiective pentru anul 2020 și alese noile componente ale organelor de conducere, control și supraveghere ale acesteia.

De asemenea, a fost pusă în discuție și situația la zi în sistemul Procuraturii, participanții făcând un schimb de opinii cu privire la implicarea și utilizarea potențialului Asociației la consolidarea eforturilor procurorilor întru exercitarea eficientă a atribuţiilor constituţionale.

În alocuțiunea sa, Procurorul General a apreciat înalt rolul Asociației în edificarea statului de drept, promovarea intereselor profesionale, sprijinirea procurorilor în activitatea de apărare a ordinii de drept, protejarea drepturilor și intereselor legitime ale foștilor lucrători ai organelor Procuraturii.

La rândul lor, veteranii prezenți la eveniment, au susținut în unanimitate eforturile noii conduceri a Procuraturii Generale, Consiliului Superior al Procurorilor și Asociației Procurorilor în vederea asigurării funcționalității normale a instituției și, în primul rând, prin combaterea corupției pe interiorul sistemului procuraturii, făcând, în acest sens, un apel către clasa politica, mass-media și societatea civilă. Concomitent, veteranii Procuraturii s-au adresat și către actualii procurori, de a conștientiza importanța acestor pași asumați, îndemnându-i să-și îndeplinească atribuțiile în strictă conformitate cu legea.

La finele evenimentului, participanții au convenit să-și unifice eforturile prin elaborarea și semnarea unui Acord de colaborare, care ar servi drept baza juridică pentru impulsionarea interacțiunii dintre actualii și foștii procurori, si omiterea deficiențelor existente în ultimii ani.

Asociația Veteranilor Procuraturii din Republica Moldova a fost constituită la 29 aprilie 2005, în baza liberului consimțământ și intereselor legale ale veteranilor organelor procuraturii, iar în prezent, numără 118 membri.

Procuratura GeneralăNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:25775864