ro | ru | en
Astăzi:05.06.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă
   
Resetarea sistemului Procuraturii pe agenda Dialogului Strategic RM – SUA


Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Excelenţa Sa, Domnul Dereck J. Hogan, însoțit de Asistenții-adjuncți ai Secretarului de Stat al SUA, domnii Jorgan Andrews și Alan Purcell.

Întâlnirea a avut loc în marja celei de-a doua reuniuni a Grupului de lucru privind statul de drept și buna guvernare, din cadrul Dialogului Strategic RM – SUA.

Procurorul General a mulțumit pentru sprijinul constant al Statelor Unite ale Americii, acordat Procuraturii Republicii Moldova în vederea implementării şi promovării reformelor, prin acordarea asistenței tehnice, financiare şi umane în cadrul mai multor proiecte implementate.

Partenerii americani au fost familiarizați cu eforturile depuse de noua conducere a Procuraturii Generale în procesul de luptă cu corupția, resetare a sistemului și readucere a activității instituției în albia normalității și legalității - acțiuni ce constituie o prioritate pentru activitatea Procuraturii la această etapă.

Domnul Alexandr Stoianoglo a exprimat deschidere pentru a comunica pe marginea oricărui subiect, ce ar prezenta interes sporit pentru opinia publică și partenerii de dezvoltare din cadrul sintezei rezultatelor activității de control al Procuraturii Generale la procuraturile specializate, ce vizează încălcări grave ale drepturilor omului în cadrul procesului penal.

În cadrul dialogului, oaspeții au afirmat că urmăresc cu interes transformările din domeniul justiției, cu precădere din sistemul Procuraturii Republicii Moldova, reiterând disponibilitatea autorităţilor americane de a susţine plenar eforturile, enunţate de Procurorul General.

Pe final, părțile au pledat pentru aprofundarea dialogului în vederea promovării proiectelor comune, cu impact la nivelul reformei instituţionale şi celei de drept, per ansamblu.

Procuratura GeneralăNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:25776028