ro | ru | en
Astăzi:03.12.2020
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
Precizările Procuraturii în raport cu declarațiile veteranului războiului de la Nistru, Arslan Safarmatov

Procuratura Generală dezaprobă atacurile lansate asupra instituției, potrivit cărora intervenția în cauza penală de condamnare a lui Arslan Safarmatov, este una mimată.

Considerând pedeapsa aplicată cetățeanului Safarmatov una disproporțională în raport cu fapta prejudiciabilă comisă, pe motiv de individualizare greșită a pedepsei, încă în luna septembrie a anului trecut, Procuratura Generală a intervenit în favoarea condamnatului prin declanșarea recursului în anulare (recurs care a fost respins la 05.11.2019 de Curtea Supremă de Justiție).

Cu referire la poziția Procuraturii pe marginea cererii de revizuire a lui Arslan Safarmatov, depusă la Curtea Supremă de Justiție și respinsă în ședința din 10.11.2020, precizăm că o asemenea cerere nu putea fi susținută de procurori, or Curtea Supremă de Justiție poate examina o cerere de revizuire doar în situația în care ar fi fost pronunțată o Hotărîre prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar fi constatat o încălcare a drepturilor sau a libertăţilor fundamentale ale omului ori ar fi dispus scoaterea cauzei de pe rol ca urmare a soluţionării amiabile a litigiului dintre stat şi reclamant.

Astfel de Hotărâre sau Decizie a Înaltei Curți nu există.

Cu referire la evoluția examinării prejudiciare a unei alte cereri de revizuire depuse Procuraturii Generale de către Arslan Safarmatov, precizăm că, la moment această cerere este în gestiunea procurorilor oficiului Centru al Procuraturii mun.Chișinău (în prealabil, la solicitarea lui Safarmatov cererea a fost retrasă de la Oficiul Buiucani).

O soluție finală pe marginea acestei cereri nu a fost adoptată, procurorii fiind în așteptarea prezentării de către persoana interesată a circumstanțelor necunoscute la momentul efectuării urmăririi penale și judecării cauzei penale și care pot, eventual, atenua pedeapsa sau dezvinovăți persoana.

Procuratura reconfirmă angajamentul de a analiza obiectiv lista cauzelor penale catalogate ca fiind cu tentă politică și de a repara toate erorile identificate, cu condiția că acțiunile Procuraturii pot fi ancorate în proceduri prevăzute de cadrul legal existent.

Procuratura Generală

11 Noiembrie 2020Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:28328501