ro | ru | en
Astăzi:26.01.2022
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

Reacția Procuraturii Generale la declarațiile ex-vicepreședintelui Parlamentului, Alexandru Slusari, referitor la cariera de piatră concasată din Pervomaisc, regiunea Nicolaev (Ucraina)

Cu referire la declarațiile ex-vicepreședintelui Parlamentului, Alexandru Slusari, prin care solicită Procuraturii Generale să informeze societatea despre soarta dosarului penal pornit pe faptul devalizării carierei de piatră concasată din Pervomaisc  (Ucraina), aducem la cunoștință publicului următoarele:

Circumstanțele invocate constituie subiect de investigație în cadrul unei cauze penale, pornite în februarie 2021, de către Procuratura Generală.

La moment, cauza penală vizată se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție, care examinează acțiunile pretinse a fi ilegale ale unor factori de decizie din cadrul ÎS „Cariera de piatră concasată din Pervomaisc” și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin prisma săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu (art.327 alin.(2) lit.b1) din Codul penal), săvârșit din interes material, în scopul realizării intereselor personale sau în interesul unor terțe persoane, care în consecință au cauzat daune în proporții deosebit de mari, în valoare de aproximativ 22 164 500 lei.

Subsecvent, informăm societatea că până în prezent, Procuratura Anticorupție a efectuat mai multe acțiuni de urmărire penală pentru asigurarea cercetării circumstanțelor cazului complet, obiectiv și sub toate aspectele.

În acest sens, precizăm că, printre acțiunile întreprinse de procurorii anticorupție pentru investigarea cazului sesizat, se numără și cererea de asistență juridică internațională, adresată în aprilie 2021, organelor competente din Ucraina, care la moment se află în proces de executare.

Totodată, remarcăm că, referitor la acest subiect, Procuratura Anticorupție conlucrează eficient cu oficiul Procurorului General al Ucrainei.

În contextul celor expuse supra, reiterăm poziția fermă a Procuraturii de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura efectuarea unor investigații eficiente pe toate cazurile pe care le gestionează, iar activitatea procurorilor este desfășurată doar în interesul public.


20 octombrie 2021

Procuratura GeneralăNoutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:33879761