ro | ru | en
Astăzi:27.11.2022
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Lista „telefoanelor de încredere”
Informaţii de contact
Modul de depunere a plângerilor de către cetăţeni şi despre procedura de examinare a plîngerilor
Organizarea audienţei cetăţenilor în Procuratura Generală
Adresele şi telefoanele de contact ale Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate
Expedierea petiţiei Procurorului General al Republicii Moldova
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Informaţii de contact | Organizarea audienţei cetăţenilor în Procuratura Generală


INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIENȚĂ ÎN CADRUL PROCURATURII

 

Activitatea de audiență a persoanelor în Procuratură se realizează la cererea solicitantului, în corespundere cu domeniile de activitate și de competență stabilite în Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și în conformitate cu Regulamentul privind organizarea audienței persoanelor în Procuratură, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 83/8/1 din 11.11.2021.

Cererile de audiență se depun în formă scrisă, conform formularului model, iar cererile transmise la adresele poștei electronice a Procuraturii vor corespunde inclusiv condițiilor stabilite în Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, cu aplicarea semnăturii electronice pe solicitările respective.

Cererile vor conține următoarele informații :

-          date cu privire la identitatea și domiciliul solicitantului de audiență,

-          date de contact ale solicitantului de audiență,

-          motivele adresării,

-          după caz, anexe.

Nu se consideră întemeiată cererea în care necesitatea audienței este indicată ambiguu.

Recepționarea cererilor de audiență în Procuratură se efectuează în cadrul programului de lucru, la sediile subdiviziunilor structurale ale Procuraturii sau prin intermediul poștei electronice.

La înregistrarea cererii, precum și în cadrul audienței, persoanele prezintă în mod obligatoriu un act de identitate și își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Refuzul de a depune cerere privind audiența, constituie motiv pentru a nu declanșa procedura de organizare a audienței.

După înregistrarea și examinarea cererii, persoana va fi informată despre data, ora, locul și procedura de audiență sau cu privire la motivele refuzului primirii în audiență.

Organizarea și desfășurarea activității de audiență a persoanelor în Procuratură se va desfășura în limba de stat. În cazul în care persoana nu cunoaște limba de stat sau în caz de dizabilitate, în cerere se indica necesitatea asistenței unui interpret/traducător, care poate asista în cadrul audienței conform cadrului normativ în vigoare.

Modelul de cerere privind audiența în cadrul Procuraturii poate fi accesat aici.


 
 Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:40630922