ro | ru | en
Astăzi:22.11.2019
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Lista „telefoanelor de încredere”
Informaţii de contact
Modul de depunere a plângerilor de către cetăţeni şi despre procedura de examinare a plîngerilor
Organizarea audienţei cetăţenilor în Procuratura Generală
Adresele şi telefoanele de contact ale Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate
Expedierea petiţiei Procurorului General al Republicii Moldova
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Informaţii de contact | Organizarea audienţei cetăţenilor în Procuratura Generală
Despre organizarea audienţei cetăţenilor la Procuratura Generală
În scopul respectării prevederilor art. 21 din Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare, executării prevederilor Regulamentului cu privire la examinarea adresărilor şi organizarea audienţei cetăţenilor în organele Procuraturii, aprobat prin ordinul Procurorului General nr.82/28 din 25.08.09, în temeiul art.11 alin.(1) lit.f) din Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură,

Procurorul General             în fiecare zi lucrătoare                           orele 9.00 - 12.00
Eduard HARUNJEN               de miercuri


Adjunctul                              în fiecare zi lucrătoare                          orele 9.00 - 12.00
Procurorului General           de marţi 
Iurii GARABA


Adjunctul                              în fiecare zi lucrătoare                          orele 9.00 - 12.00
Procurorului General           de joi 
Mircea ROŞIORU


Şefii direcţiilor, şefii (adjuncţii) şi procurorii secţiilor Procuraturii Generale vor primi petiţionarii în audienţă  în conformitate cu cadrul normativ naţional şi  departamental, informând Secţia secretariat şi audienţă.
2. A aduce prezentul ordin la cunoştinţa angajaţilor Procuraturii.
3. A abroga ordinul Procurorului General nr.3/09 din 27 ianuarie 2014 „Cu privire la programul de audienţă a cetăţenilor”.
4. A dispune controlul executării prezentului ordin Secţiei secretariat, petiţii şi audienţă din cadrul Aparatului Procurorului General.
 La început
 
 Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:23428869