Brand-bookDeclarația de răspundere managerială este intemeiată pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de management financiar şi control al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

nuu

Ghid de identitate vizuală - Procuratura Republicii Moldova. (7.15 MB)

Documentele vor fi disponibile în curând
Documentele vor fi disponibile în curând