Transparența decizionalăOpiniile asupra proiectelor de legi pot fi expuse Secţiei avizare şi propuneri de legiferare.

  069 999 616

   avizare-legiferare@procuratura.md

Proiect de Lege - circulația ilegală a produselor de tutun și conexe acestora (140.93 КБ)

NOTA INFORMATIVĂ la proiectul de lege - circulația ilegală a produselor de tutun și conexe acestora (170.82 КБ)

Anunț privind convocarea Adunării Generale a Procurorilor (23/02/24) (180.62 КБ)

Aviz la proiectul de lege nr.491 din 28.12.2023 pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (246.63 КБ)

Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor cu privire la desemnarea membrilor în Comisia de alegeri și în Comisia de examinare a contestațiilor (22.12.2023) (132.83 КБ)

Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerilor membrilor procurorilor și a supleanților acestora în Consiliul Superior al Procurorilor (22/12/23) (197.96 КБ)

22/12/23 Hotărârea Comisiei de alegeri privind validarea rezultatelor alegerilor (118.24 КБ)

14/12/23 Aviz la proiectul de Lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament (inițiativa legislativă nr.448 din 06.12.2023) (213.25 КБ)

29/11/23 Aviz cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția datelor cu caracter personal (număr unic 645/MJ/2023) (241.47 КБ)

23/11/23 Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere) (202.93 КБ)

23/11/23 Aviz la proiectul de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind activitatea organelor de probațiune) (număr unic 996/MJ/2023) (197.09 КБ)

16/11/23 Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de sistare a accesului la paginile web care conțin informații destinate pentru comiterea infracțiunilor expediat pentru expunerea opiniei instituționale (145.2 КБ)

16/11/23 Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (inițiativa legislativă nr.396 din 08.11.2023) (189.66 КБ)

14/11/23 Aviz la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului penal nr. 985/2002 (combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene) (număr unic 967/MJ/2023) (169.25 КБ)

06/11/2023 Aviz la Raportul de evaluare GREVIO (224.89 КБ)

01/11/2023 Aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (inițiativa legislativă nr.366 din 13.10.2023) (284.86 КБ)

Proiect lege de modificare a legii evaluarea externă a Judecătorilor și Procurorilor (353.69 КБ)

31/10/23 Aviz la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de examinare medicală a deținuților grav bolnavi pentru aplicarea liberării de la executarea pedepsei sau pentru înlocuirea, revocarea arestului preventiv. (211.18 КБ)

20/10/23 Aviz la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului penal al RM nr.985/2002 (prevenirea și combaterea exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra minorilor) (număr unic 869/MJ/2023) (238.26 КБ)

11/10/2023 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.2832003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (număr unic 853/MAI/2023) (227.27 КБ)

28/09/23 Aviz la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (număr unic 799/MJ/2023) (280.54 КБ)

27/09/23 Aviz la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră (număr unic 780/MAI/2023) (177.56 КБ)

22/09/23 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind confiscarea civilă (număr unic 758/MJ/2023) (316.27 КБ)

21/09/23 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional departamental „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”(număr unic 766/MAI/2023) (235.75 КБ)

06/09/2023 Aviz la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (călătorilor) (PNR) (număr unic 493/MAI/2023) (146 КБ)

05/09/2023 Aviz la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru anii 2024-2028 (număr unic 714/CS/2023) (293.07 КБ)

05/09/2023 Aviz la proiectul Planului de acțiuni privind transpunerea legislației UE la cadrul normativ național al Grupului de lucru nr.23 „Sistem judiciar și drepturi fundamentale” (247.49 КБ)

04/09/2023 Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii judecătorești (180.94 КБ)

25/08/23 Aviz la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (număr unic 645/MJ/2023) (393.09 КБ)

Hotărîrea AG nr.1 cu privire la desemnarea presedintelui AG (125.27 КБ)

Hotărîrea AG nr.2 cu privire la desemnarea secretarului AG (124.32 КБ)

Hotărîrea AG nr.3 cu privire la raportul de activitate al CSP (160.12 КБ)

Hotărîrea AG nr.4 examinarea cererilor Gladcov,Codreanu, Gîrbu (135.08 КБ)

15/08/23 Aviz la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Conceptului SI, Registrul de stat al datelor genetice” și a Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional „Registrul de stat al datelor genetice” (număr unic 631/MAI/2023) (249.14 КБ)

Proiect de modificare a Codului penal art.362-1 din CP (268.1 КБ)

27/07/23 Aviz la proiectul de lege nr.104 din 14.04.2023 pentru modificarea Codului de executare a Republicii Moldova nr.443/2004 (272.32 КБ)

Opinia Procuraturii Generale privitor la sesizarea Curții Constituționale nr. 186g-2022 (189.88 КБ)

17/07/2023 Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2009 privind prevenirea şi combaterea criminalității informatice (număr unic 104/MAI/2023) (251.79 КБ)

11/07/2023 Aviz la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (călătorilor) (PNR) (număr unic 493/MAI/2023) (188.63 КБ)

Opinia Procuraturii Generale referitor la sesizarea Curții Constituționale nr. 49g-2023 (249.43 КБ)

30/06/2022_Proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 (356.91 КБ)

22/06/23 Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor (număr unic 386/MJ/2023) (302.08 КБ)

19/06/23 Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (număr unic 429/MAI/2023) (255.04 КБ)

06/06/2023 Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor (număr unic 386/MJ/2023) (400.9 КБ)

06/06/2023 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (testarea antidrog) (număr unic 372/MAI/2023) (148.44 КБ)

25/05/2022_Proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 (174.59 КБ)

25/05/2022_Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte normative (174.59 КБ)

19/05/2023_Proiectul legii pentru modificarea Codului penal nr. 985/2002, Armonizarea Codului penal privind infracțiunile de abuz și exploatarea sexuală online asupra copiilor (369.2 КБ)

Proiect de lege privind modificarea Codului penal (abuz sexual asupra copiilor) (369.76 КБ)

Proiect de lege privind modificarea art. 93 și 276 CPP (287.34 КБ)

05/04/2023_Proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003, privind abrogarea art.276/1 (289.41 КБ)

04/02/2022_Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative și nota informativă la proiectul de lege (347.61 КБ)

31/01/2022_Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative și nota informativă la proiectul de lege (528.24 КБ)